Vol 1, No 2 (2016)

Volume 1 Issue 2

Table of Contents

RESEARCH ARTICLES

111 Views (Abstract)
Katarzyna Pietrzak, Anna Otlewska, Michał Puchalski, Beata Gutarowska, Patricia Guiamet
PDF
141 Views (Abstract)
Hong Liang, Xue Li, Shanshan Wang, Dawen Gao
PDF
182 Views (Abstract)
Hong Liang, Shutong Liu, Xue Li, Xueying Sun, Dawen Gao
PDF
176 Views (Abstract)
Jin-Feng Liu, Serge Maurice Mbadinga, Wen-Ji Ke, Ji-Dong Gu, Bo-Zhong Mu
PDF
211 Views (Abstract)
Jin-Feng Liu, Wei-Lin Wu, Feng Yao, Biao Wang, Bing-Liang Zhang, Serge Maurice Mbadinga, Ji-Dong Gu, Bo-Zhong Mu
PDF
167 Views (Abstract)
Nova Maulani, Qian Li, Wolfgang Sand, Mario Vera, Ruiyong Zhang
PDF
153 Views (Abstract)
Xiaoying Dong, Xiao Zhuo, Chang Liu, Jie Wei, Gang Zhang, Rutan Pan, Yongfeng Li
PDF

COMMENTARY

108 Views (Abstract)
Ji-Dong Gu
PDF